Ultran kirja-esittely

 

Kryon Kirja 7 – Kirjeitä kotoa
Lee Carroll

Rosedale Books 2005
440 s.

 

Rajua ja rakastavaa rajatietoa!

Kryon kirjojen suomennokset ovat muodostuneet varsinaisiksi energiatason kohottajiksi lähestyvän talven varalle. Sarjassa on edetty jo seitsemänteen kirjaan, jossa sisältö entisestään syvenee. Laatu ja rakkaus. Siinä kaksi sanaa, jotka ovat kuvanneet Kryon kirjoja aivan niiden ensimmäisestä osasta saakka. Näin on myös uusimmassa sarjan teoksessa, jossa saamme kirjeitä kotoa eli rakastavia viestejä perheeltä. Perhe tarkoittaa Kryonin kanavoinnissa laajaa kokonaisuutta, joka koostuu sekä fyysistä ihmiselämää elävistä olennoista, että muiden ulottuvuuksien olennoista, jotka ovat vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa.

Kryon kirjat perustuvat yleisökanavointeihin ja siksi niiden sanomaosuuksia edeltää aina tietynlainen rakkaudenjulistus ja valmistelu. Tämä toistuu erilaisissa muodoissaan useita kertoja lukukokemuksen aikana ja saattaa saada teoksen vaikuttamaan vähemmän haastavalta kuin mitä se todellisuudessa on. Rakastava Kryon kanavointi on myös rajua. Tällä kertaa erityisen selkeää ja voimakasta. Todelliseen ravisteluun päästään jo ennen puoltaväliä, luvussa 2, otsakkeen, ”Asioita, jotka räjähtävät” alla.

Moniko on tuntenut sisimmässään että alkuräjähdysteoria on jollakin tapaa väärässä? Entä mikä on tuo kuuluisa ”Suuri suunnitelma” johon on viitattu jos jossakin rajatiedollisessa yhteydessä? Näihin tämä kirja tarjoaa selkeää ja jopa yllättävää näkökulmaa.

Kryon sanoma on moniulotteista. Moniulotteisuus ulottuu jopa kielelliseen muotoon. Lauseista löytää merkityksiä ja niiden täsmällisyys avautuu käsi kädessä lukijan oman valaistumisen myötä. Seuraava lainaus Kryon kirjasta 7 on hyvä esimerkki täsmällisyydestä ja samalla moniulotteisesta ilmaisusta: Kryon sanoo; ”Voima muuttua liittyy suoraan sanontaan ”ainoa vapaan valinnan planeetta”. Te olette juuri tällä hetkellä tässä maailmankaikkeudessa ainoita biologisessa muodossa olevia olentoja, joilla on kyky ja lupa todellakin nostaa omaa värähtelytasoaan valinnan ja tahdon kautta. Tämä johtuu suuresta suunnitelmasta, kuten kerroimme”. Tämä kielellinen moniulotteisuus tarjoaa rikasta lukukokemusta vaikka useampaan kertaan. Se kertoo enemmän kuin ensi lukemalta vaikuttaa.

2012 on vuosiluku, joka näyttää pulpahtavan jatkuvasti selkeämmin ja useammin esille Kryon kanavoinneissa. Kirjassa Kryon selventää tuon vuosiluvun merkitystä ihmisyksilölle ja ajankohdan suhdetta planeetan valaistumisasteeseen, sekä sen vaikutusta universumissa.

Eräs mielenkiintoisemmista osuuksista Kryon viesteissä koskee aina ihmisyksilön suhdetta terveyteensä ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Niin tässäkin kirjassa. Puhu soluillesi. Rakasta solujasi. Jokainen solusi on yhtä valaistunut kuin sinäkin. Pystyt vaikuttamaan soluihisi ja DNA rakenteeseesi, Kryon tähdentää. Tämä on ylösnousemusta ilman kuolemista. Kryon sanoo sen jollakin tavoin niin selkeästi, että se avautunee lukijoille. Kirjan loppupuolella aiheeseen palataan vielä uudestaan ja valotetaan vieläkin konkreettisemmin ihmisen biologisen rakenteen suhdetta valaistumiseen, maapallon magneettijärjestelmään ja kosmiseen hilaan.

Myös tiede on huomioitu Kryon kanavoinneissa ja onkin riemastuttavaa kohdata tiede uutisissa asioita, joihin Kryon on viitannut jo vuosia ennen tieteellistä havaitsemista. Viimeisin tällainen oli Helsingin Sanomien uutinen syyskuussa viimeisimmästä havaitusta gammasäde purkauksesta. Toinen uutinen oli elokuulta, jolloin hämmästeltiin ”liian” suuren galaksin löytymistä sieltä missä olisi pitänyt olla vain pieni galaksi, mikäli tieteelliset alkuräjähdysteoriat pitäisivät paikkansa. Näihin molempiin havaintoihin on Kryon kanavointi viitannut jo vuosia sitten.
 

Timo Teide

timo.teide@olen.to

 

 

Aloitussivulle