Ultran kirja-esittely

 

Kryon Kirja 3 – Ihmishengen alkemia
Lee Carroll

Rosedale Books 2004
 

 

Vaikuttaa siltä, että Kryon Kirjat joko todella koskettavat syvältä, tai sitten niiden sanoma jää lukijalle varsin etäiseksi ja avautumattomaksi. Viittaan tässä mm. Ultra-lehdessä julkaistuihin palautteisiin. Kryonin tekstin laajuus ja käsittelytapa edustavat tämän planeetan huippua; laajaa ja samalla henkilökohtaista. Omalta kohdaltani Kryon kirjojen lukemisesta tekee henkilökohtaisen elämyksen voimakkaat ylifyysiset kokemukset, joiden alkaminen ajoittuu samoihin vuosiin Kryon 3. kirjoittamisen kanssa. Tämä tietysti vaikuttaa siihen, miltä kanavoitu sanoma vaikuttaa. On mielenkiintoista lukea planeetan toisella mantereella kanavoitua tekstiä, joka kertoo samankaltaisista kokemuksista, samaan aikaan. Kanavoitua tietoa, jonka peruslinjat myötäilevät Kryon kirjojen tietoa, on ilmestynyt tässäkin maassa ennen kuin Kryonin kanavoinneista oli kuultukaan Suomessa. Tämä kaikki vain vahvistaa näiden tekstien vaikuttavuutta ja todellisuuspohjaa.

Kryon-sanoma on pehmeästi esitettyä, moniulotteista. Se ulottuu kosmisista sfääreistä pieniin jokapäiväisiin valintoihimme. Rakkaus ja jokaisen olennon vapaus valita ovat perusteemoja, joita Kryon korostaa kaikissa asiayhteyksissä. Kryon sanoo myös informaationsa olevan vapaata, eikä mitenkään häneen sidottua ja kehottaa tässäkin kirjassa olemaan rakentamatta mitään uskontoa tai organisaatiota sanomansa ympärille. Uuden ajan toiminta on rakkauteen, vapauteen ja yksilön vastuuseen perustuvaa, Kryon ilmaisee.

Luottavaisuus tulevaisuuteen on Kryon kirjojen perusteema. Etenkin uusin kolmas kirja korostaa sitä, kuinka kaikesta tuhoavasta käyttäytymisestä huolimatta planeetta maan värähtely on kohonnut ja luonut ennen kokemattomia mahdollisuuksia. Näin Kryonin sanoma muodostuu positiiviseksi ja tulevaisuuteen uskovaksi. Vanhat profetiat ja maailmanlopun ennustukset eivät enää päde.

Kaikesta huolimatta ihminen on vastuussa omasta ja planeettansa kehityksestä. Kryon näkee monien ongelmien olevan osa laajempaa kehitystä, joka lopulta johtaa rakkauteen. Magneettisten ja energiallisten muutosten seuraukset ilmenevät yksilöissä ja yhteiskunnissa mitä kaoottisimmilla tavoilla. Itse asiassa syy kaaokseen on vain ihmisen itsepäisessä haluttomuudessa kehittyä ja ottaa vastuuta ja vapautua. Mitä enemmän ihminen ottaa vastuuta ja mukautuu uudistuvaan energiaympäristöön, sitä harmonisempi on hänen osansa kehittyvällä planeetalla.

Kolmannessa Kryon kirjassa kanavointitoimintaa käsitellään laajemmin kuin aiemmissa. Kanava, kirjoittaja Lee Carrol, valottaa hieman omaa toimintaansa kanavoinnin taustalla ja kertoo myös välitetyn tiedon suhteesta joihinkin maailman tapahtumiin.

Ellei huomaa yhteyksiä näiden kanavoitujen sanomien ja maailman muutosten välillä, vika ei välttämättä ole kanavoidussa tiedossa. Tämä pätee myös omaan henkiseen kehitykseen ja kokemuksiin todellisuudesta. Pitäytyminen vanhassa tiedossa ja tavoissa on usein esteenä uusien ulottuvuuksien ja mahdollisuuksien todeksi elämiselle.

Teos on jälleen visuaalisesti nautittava luettava. Kolmannen kirjan myötä myös käännösasu on varsin virheetön ja kielellisesti korkeatasoista. Kryon kirjoissa on jonkin verran toistoa. Jotakuta se saattaa häiritä, muttei ainakaan minua. Toistoahan tulee jo siitä yksinkertaisesta syystä, että sanomat koostuvat kanavointitilanteissa eri maantieteellisissä paikoissa vastaanotetuista kokonaisuuksista. Sitä paitsi tähän tekstiin on sisällytetty runsaasti viittauksia siitä, mihin ihmisten kannattaisi kiinnittää huomiota valinnoissaan. Viisaasti Kryon välttää nimeämänsä liian yksityiskohtaisesti mitään asioita, vaan jättää vastuun ja idean oivaltamisen meille.

Kuten kaikissa korkeatasoisissa, moniulotteisissa teoksissa, on tässäkin Kryon-kirjassa kohottava energiallinen vaikutus, joka luo lukijalle mahdollisuuden meditoivaan lukuelämykseen.

 

Timo Teide

timo.teide@olen.to

 

 

Aloitussivulle