Ultran kirja-esittely

 

Kryon Kirja 1 – Lopun ajat
Lee Carroll

Rosedale Books 2002
171 s.

 

Älä ajattele kuin ihminen ja kanavoitujen viestien avartavat haasteet

Kryon kirjoissa on eräs erityisen mukava seikka, nimittäin se että niitä on tulossa lisää luettavaksi. Uusi Kryon –kirja; Älä ajattele kuin ihminen, syventää entisestään kirjasarjan ensimmäisen osan; Lopun ajat, aloittamaa kosmista sanomaa.

Kanavoitu sanoma, mitä ihmettä?

Kryon kirjat ovat kanavoitua sanomaa, rakkauden ja tiedon viestiä ihmiskunnalle. Kryon kirjoissa kuten useissa muissakin kanavoiduissa teksteissä korostetaan kanavan persoonan, sanavalintojen ja tämän maailman mahdollisten tekijöiden vaikutusta siihen muotoon, jossa informaatio saatetaan ihmisten luettavaksi. Tämän vuoksi samansisältöistä informaatiota on saatavilla eri muodoissa., hieman erilaisilla painotuksilla. Kryon sanoo olevansa pikemminkin energiamuoto kuin fyysisen kaltainen olento. Sama pätee myös informaatioon, joka annetaan fyysiseen maailmaan. Vasta matkalla eli muunnettuna tämän maailman ihmisten kautta ihmisten vastaanotettavaksi informaatio saa muodon, sanallisen, kuvallisen tai vaikkapa musikaalisen. Tutkimusmatkamme, nimeltään elämä, on siis muodostumassa yhä mielenkiintoisemmaksi. Sillä informaatio, jota planeetallamme on saatavilla on yhä selkeämpää, laadukkaampaa, rakkaudellisempaa ja totuudellisempaa. Tästä Kryon kirjat ovat eräs esimerkki.

Älä ajattele kuin ihminen, Kryon kirja 2
(Huom! Kryon 2 on loppuunmyyty)

Kryon kirja 2:n oli melkoinen yllätys sivumäärältään. Otaksuin sen olevan samankokoinen kuin ensimmäinen osa, mutta käsiini tulikin paljon muhkeampi lukupaketti, peräti 319 mielenkiintoista sivua. Ja tulevaisuus lupaa lisää antoisia oivallushetkiä, sillä englanniksi on ilmestynyt jo yhdeksäs Kryon kirja.

Tällä planeetalla on tehtävä työtä itsensä kehittämiseksi, tietoisuutensa avartamiseksi ja rakkauden elämiseksi todeksi käytännön elämässä. Tämä tuodaan hienosti esiin Kryon kirja 2:ssa, jossa käsitellään ihmisten pelkoja ottaa vastaan kehittymisensä haaste. Selkeästi ja hienovaraisesti Kryon vastaa ihmisten kysymyksiin peloista. Ne ovat niitä asioita, joihin jokainen jossakin määrin törmää lähtiessään todella aktiiviseen vaiheeseen tietoisuuden ja rakkauden evoluution tiellään. Tämä vaihe on yhä useammalla ihmisellä alkamassa tai alkanut. Siksi myös Kryon kirjat ovat täällä.

Älä ajattele kuin ihminen -teos sisältää raikkaita näkemyksiä varmaan jokaiselle. Siinä puhutaan ihmisen olemuksen ja henkisen kehityksen lisäksi mm. antigravitaatiosta, tietotekniikan kehityksestä, rakkaudesta, tiedosta ja tiedon salailusta. Kaiken kaikkiaan kirjan rakentava ja positiivinen sanoma on täynnä luottamusta ja vankkumatonta uskoa ihmisen ja planeetan kehittymisestä kohti valaistumista, rakkautta, vapautumista ja sen mukanaan tuomia kohtaamisia muiden maailmojen olentojen kanssa. Näiden rinnakkaistodellisuuksien ja tämänkin todellisuuden planeettojen olentojen toiminnasta ja vaikutuksesta ihmiskuntaan Kryon kertoo.

Vähän väliä Kryonin sanomaa lukiessaan voi suorastaan hykerrellä törmätessään asioihin, jotka on itse oivaltanut tai joita on itse miettinyt. Kryon esimerkiksi sanoo tiettyjen asioiden todellakin muuttuneen. Energia on nyt uutta, Kryon kertoo. Se taas vaikuttaa koko todellisuuteemme, siis harhaan, jota olemme luulleet todellisuudeksi. Kryon sanoo myös, ettei negatiivinen voi enää vaikuttaa positiiviseen samalla tavalla kuin aiemmin. Positiivinen ihminen, rakastava ja avoin, voi kohdata mitä tahansa ympärillään, eikä se vaikuta häneen. Sillä hänen vaikutuksensa on voimakkaampi. Rakkaus säteilee kirkkaampana kuin ennen. Luomisvoima on suurempi kuin ennen.

Neutraali implantti ja sen pyytäminen on Kryon kirjojen eräs erikoisimmista ja tärkeimmistä asioista. Siihen kokonaisuuteen taas liittyy monia jo itse kohdattuja tekijöitä tai muista lähteistä tuttuja prosesseja, kuten pikakarma ja nopeutettu kehitys.

Kieliasun soisi olevan paremman sisällöltään näin korkeatasoisessa teoksessa. Esimerkiksi sivulla 39 on lause, jonka alkuperäinen  sanamuoto on saattanut olla vivahteikkaampi kuin suomenkielinen versio, jossa ”hyvin” sana toistuu samassa lauseessa kolme kertaa. ” Tämän kaltainen palvelu on hyvin erikoislaatuista, kuten saatatte varmaan hyvin kuvitella, sillä siihen liittyy hyvin suurta vaihtelua, ja se vaatii paljon tietoa.” Moiset kömpelyydet tekevät sisällöltään loistavasta sanomasta paikoitellen töksähtelevää luettavaa. Voimme vain esittää toivomuksen että tulevien kirjojen suomennoksessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota kielelliseen sujuvuuteen. Vaikka se toisille on vain sivuseikka saattaa se olla toisille ratkaiseva asia osto- tai lukupäätöstä tehtäessä. Kaikesta huolimatta kiitos siitä, että tämä loistava sanoma on saatettu myös suomenkieliseen asuun. Sitä paitsi asu on ulkoisestikin miellyttävä. Tyylikkäiden kansien lisäksi laadukasta lukuelämystä korostaa kaunis graafinen suunnittelu.

Kanavoitu tieto ja energia, ensiaskel maailmojen ja todellisuuksien kohtaamiseen

Kryonin sanoma on täynnä rakkautta ja se on radikaali suhteessa tämän planeetan tottumuksiin ja tapoihin. Kosmiset viestit, joita yhdeksänkymmentäluvulta alkaen on lisääntyvässä määrin saatettu ihmisten vastaanotettaviksi, ovat itse asiassa vallankumouksellisia. Ne ovat vallankumouksellisia henkisessä mielessä, riippumattomia ihmiskunnan asenteista, arvoista tai uskomuksista ja tulvillaan toivoa. Ne eivät pyri kahlehtimaan ihmistä oman näkökantansa taakse, vaan pikemminkin kehottavat erottelemaan jyvät akanoista ja tavoittelemaan totuutta. Ne yhdistävät ja yhdistelevät rajattomasti asioita, joita ihmiskunnassa on totuttu lokeroimaan ja erittelemään.

Henkimaailman, avaruuden muiden olentojen ja moniulotteisen todellisuuden käsitteleminen on eräs merkittävimpiä kosmisten kanavointien antia. Näistäkin asioista esitetään Kryonille kysymyksiä kakkoskirjassa. Tuo kirjahan etenee kysymys-vastaus periaatteella. Kanavoinnit ovat valmistelleet ja valmistelevat meitä kohtaamaan asioita, jotka ovat jo toteutumassa tai odottavat toteutumistaan. Asioita, joita totuttu tiede, filosofia tai uskonto ei pysty käsittelemään eikä halua käsitellä. Todellisuuksien rajoja rikkovat yhteydet lisääntyvät samoin kuin avaruudelliset kontaktit.

Vain pelko omien ennakkoluulojen ja vääristyneiden arvojen kohtaamisesta hidastaa ihmisyksilön vapautumista sellaiseksi kosmiseksi valo-olennoksi, joka säteilee rakkautta, viisautta ja totuutta.

Luulisi siis Kryon kirjojen, kuten kaikkien muidenkin kanavoitujen sanomien, olevan varsinaisia massamyyntiartikkeleita. Luulisi jokaisen ihmisyksilön janoavan totuutta, vapautta, rauhaa ja rakkauden tilan saavuttamista. Todellisuudessa totuus on aina kohdannut eri asteista vastarintaa ihmiskunnassa. Näissä kosmisesti virittyneissä kanavoinneissa on jotakin laajempaa verrattuna mihinkään aiempaan uskonnolliseen, tieteelliseen tai rajatieteelliseen tarkastelutapaan. Kosmiset kanavoinnit ovat kuin henkinen palapeli, jossa eri muodoissa ja eri kielillä ilmestyneet teokset tukevat ja täydentävät toinen toisiaan. Tämä on osa sitä työtä, josta Kryon puhuu kakkoskirjassa. Kryon kertoo useamman ihmisen ympäri planeettaa kanavoivan häntä eri kielialueilla. Kryon puhuu myös muista kanavoitavista olennoista ja aina kunnioituksella.

Tunnetut Kryon kirjat, joita nyt saa myös suomennettuna ovat Indigolapset- kirjan tekijän, Lee Carolin kanavoimia. On hauskaa ja antoisaa, suorastaan kutkuttavan nautinnollista lukea, katsoa, kuunnella ja tuntea. Rakentaa omaa energiapalapeliä yhä loistavammaksi ja tarkkailla omia asenteita ja tuntemuksia. Kryon kirjojen lisäksi tulee heti mieleen muutama muu suomenkielisenä saatavilla oleva kosmisesti virittynyt kanavoitu kirja. Tällaisia ovat mm. Neale Walschin; Keskusteluja Jumalan kanssa kirjasarja, Kalevi Riikosen; Universaalista opetusta kosmoksesta kirjat sekä internetissä luettava ZetaTalk sivusto, joka löytyy osoitteesta: www.zetatalk.com. ( klikkaa sivulta suomen lippua). Ja tottahan toki jokaisen kannattaa kielitaidosta riippumatta vilkaista Kryonin palkittuja, animoituja nettisivuja osoitteessa: www.kryon.com.

Timo Teide
www.timoteide.com

 

Lue myös Ultrassa 11/2002 ollut Harri Pietiläisen artikkeli  ORAVANPYÖRÄSTÄ OMILLE SIIVILLE - Kryon johdatti matkalle kotiin

 

 

 

Aloitussivulle