Ultran kirja-arvioionti

 

 

Keskittynyt ja analyyttinen meditaatio

Geshe Rabten

 

Kustantaja Edition Rabten, 2018
108 s.

 
 

Geshe Rabten Rinpoche (1921–1986) opiskeli Lhasan buddhalaisessa Seran luostariyliopistossa ja saavutti siellä Geshen oppiarvon ennen lähtöään Tiibetistä 1959. Hän oli Dalai Laman läheinen avustaja 60-luvulla ja siirtyi myöhemmin Sveitsiin opettamaan dharmaa länsimaissa. Häneltä ovat suomeksi ilmestyneet mm. kirjat Hyvä tietää – opetusta mielen, tietoisuuden ja olemassaolon lainalaisuuksista sekä laaja teos Tiibetiläisen munkin elämä, joka on hänen hieno omaelämäkertansa.

Geshe Rabtenin opetusluentojen julkaiseminen jatkuu tässä taskukokoisessa meditaatiotapoja tutkivassa kirjassa. Geshen selkeän opetuksen tavoitteena on luoda vankka perusta oppilaiden henkiselle kehitykselle: "Talon rakentaminen alkaa perustuksista, ei koskaan katosta". Meditointi antaa henkistä rauhaa ja opettaa tuntemaan oman mielen, sen miten se toimii ja mikä tuo onnellisuutta. Nykyään meditaatio-sanaa käytetään paljon siellä ja täällä, mutta mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa, siihen luennon alkuosa paneutuu ja päätyy ennen muuta myötätuntoiseen asenteeseen toisia kohtaan. Meditaatio ei ole jotain rajoitettua toimintaa, vaan se käsittää koko elämäntavan. Vaikka meditointitapoja lienee niin monta kuin sen harjoittajiakin, Geshen mukaan meditaatiot voi karkeasti jakaa kahden otsikon alle: keskittyviin ja tutkiviin eli analyyttisiin meditaatioihin. Yleensä meditaatio ajatellaan johonkin keskittyneeksi toiminnaksi, mutta Geshen mukaan analyyttinen tapa on jopa hyödyllisempi. Kun kuuntelemme, pohdimme ja tutkimme jotain hyveellistä, se on myös analyyttistä meditaatiota.

Kirja johdattaa ruumiin ja mielen toimintojen suuntaamiseen rauhaan, onneen ja hyveellisiin asenteisiin ja tekoihin. Keskittyvän ja analysoivan meditaation eri tapoja ja eroja selvitetään selkeällä tavalla ja niiden molempien merkitys huomioiden. Myös meditaatioasento ja istuinkin ovat tärkeitä. Asennon eri osien symboliikka käy ymmärrettäväksi, samoin kuin erilaisten esteiden muodostumisen hyväksyminen ja selvittäminen.

Ihmismielellä on kyky kehittyä, ja siinä on ero eläimen mieleen, eikä tätä kykyä tule jättää käyttämättä elämän lopullisen merkityksen oivaltamiseksi. Kirjan loppuosassa paneudumme yksityiskohtaisemmin meditaation kulkuun ja mielen toimintaan sen edetessä sekä esimerkiksi valppauden merkitykseen. Lopulta meditoijalla samatha toteutuu, ja onni, rauha ja keveys täyttävät olemuksen.

Tässä on tiiviissä paketissa paljon paljon hyvää asiaa.


Heikki Juutilainen


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Meditoinnin tarvetta tiedostetaan yhä enemmän nykyajan kuluttavassa ja kiihkeässäkin elämänrytmissä mielenrauhan saavuttamiseksi. Buddhalainen meditaatio tarjoaa harjoittajalleen mahdollisuuden irrottaa mieli arjen paineesta. Suosittu mindfulness meditointi juontaakin juurensa buddhalaiseen harjoittamiseen.

Meditaatiomestari Geshe Rabten kertoo mielen kehittämisestä ja hallitsemisesta korkeamman tietoisuuden saavuttamiseksi keskittyvän ja analyyttisen meditaation avulla kirjan esitelmissä. Meditaation päätavoite on mielen muokkaaminen yhä enemmän hyveellisiin näkökantoihin tottuneeksi, jolloin niistä vähitellen tulee kiinteä osa mieltä. Näin kielteiset näkökannat, harhat jne. heikentyvät asteittain. Kun mieli voimakkaasti totutetaan hyveellisiin näkökantoihin, myös sanalliset ja fyysiset teot, joihin mieli vaikuttaa ovat hyveellisiä. Mielen hallinta on avain sisäiseen onneen ja ulkoiseen menestykseen.

 

 

Aloitussivulle