Ultran kirja-arviointi

 Käytännön meditointi - Arjen harjoittaminen
Geshe Rabten

Kustantaja Edition Rabten, 2016
73 s.

 
 

Kummatko ensin, hyvät vai huonot uutiset? Otetaan heti alkuun ne huonot, niin onpahan se sitten sanottu: Tämän kirjan suomennos on kehno, lauserakenteet ovat paikoitellen mitä kummallisimpia ja sanavalinta jotenkin epäsuomalaista. Otetaan muutama esimerkki: "Toistuvin ponnisteluin kehittää näitä mentaalisia kykyjä ja huomataan, niiden ajan myötä alkavan automaattisesti ja auttaa kaikissa teoissa." ­/ "Jos ollaan liian syömiskeskeisiä, tulee hyvin turhantarkkoja syöjiä, pitäen joistain ruoista, eikä edes harkitse muiden syöntiä." / "Jos haluaa, voi saada ansioita aterioista tarjoamalla ne ennen syömistä." Ehkä suomentaja, jonka nimeä ei kirjassa edes mainita, ei ole äidinkieleltään suomalainen.
    Kirja ei myöskään ole Geshe Rabtenin kirjoittama, vaan se on koottu hänen lähes 40 vuotta sitten pitämistään tiibetinkielisistä luennoista, jotka ilmeisesti on nauhoituksesta käännetty ensin englanniksi ja siitä suomeksi. Tällainen myytävän julkaisun tekeminen "vasemmalla kädellä" on sekä edesmenneen mestari Geshen että lukijoiden aliarvioimista.
    Ja vielä huomautus kirjan markkinoinnista. Joissakin myyntikuvissa tämä A5:ttä pienempi 73-sivuinen kirjanen on samankokoinen Geshen suuren elämäkertakirjan rinnalla, joka on lähes A4-kokoinen ja 240-sivuinen. Hiukan harmittaa tuollainen kun kirjan tilaaja ei pysty näkemään eroa.

Mutta mennään sitten hyviin uutisiin!
    Kaikesta huolimatta tämä pieni meditointiopas tarjoaa tiivistetyn kätevästi vinkkejä mielen hallintaan aivan arkitouhujen keskelle. Tosin se vaatii kurinalaisuutta, keskittymistä ja kieltäymyksiäkin, joten se ei suju ihan tuosta vain mutta pikkuhiljaa harjoittamisen edistyessä johtaa tuloksiin. Luennoitsija Geshe Rabten oli arvostettu munkki ja opettaja, jonka sanoista kannattaa ottaa vaarin.
    Kirjassa korostetaan valppautta, tietoista läsnäoloa. "Kuuden aistiportin vartiointi" on ensimmäisiä askelia meditointiin. Niin, kuuden! Se kuudes on mielitietoisuus. Seuraava harjoitus mielen hallintaan on "puoleensavetävien ja vastenmielisten kohteiden" havaitseminen ja joko kiintymyksen tai vastenmielisyyden tietoinen estäminen. Silloin ei synny mentaalisia vääristymiä ja mieli pysyy tyynenä.
    Merkittävä osuus Geshen opetuksissa on oikeanlaisilla syömistavoilla, joilla on keskeinen vaikutus niin mentaaliseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Myös nukkumiseen annetaan hyviä ohjeita.
    Kirja opastaa tyytyväiseen ja tasapainoiseen arkielämään, minkä kautta voi jatkaa dharman tiellä kohti syvempää ja antoisampaa henkisyyttä. Tässä kirjasessa Geshe Rabtenin suuri kokemus ja vakaaseen buddhalaiseen perinteeseen pohjaava opetus kiteytyy hyödyksi jokaiselle sisäistä vahvuuttaan kehittävälle.
 

Heikki Juutilainen


KUSTANTAJAN ESITTELY:

'Meditoinnin tarvetta painotetaan hyvin paljon buddhalaisissa opinnoissa ja harjoitamisessa. Suosittu mindfulness -meditointi juontaakin juurensa buddhalaiseen harjoittamiseen. Usein meditaation harjoittamisella ei näytä olevan yhteyttä jokapäiväisen elämän huoliin. Näin ei tarvitse olla. Kesällä 1980 Geshe Rabten antoi sarjan opetuksia silloisessa Tharpa Choelingissä mahdollisuudesta kehittää harjoittamista käyttäen muodollista istuntoa että päivittäisiä toimia kehittämään tasapainoinen, käytännöllinen ja tyydyttävä elämäntapa. Geshe esittää joitakin selkeästi ja helposti ymmärrettäviä muutokseen liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Extraa! Jampa Lungtog (Tiibetiläinen munkki, dalai laman tulkki) on tulossa Ultrapäiville 2018!

 

Aloitussivulle