Ultran kirja-arviointi

 

 

Kamalan ihanat ihmissuhteet
Juha Kuvajainen

Kustantaja Taivaankaari, 2015
334 s.
26 e
 

 Ihmissuhteista, erityisesti parisuhteista on kirjoitettu monia kirjoja. Juha Kuvajaisen kirja: Kamalan ihanat ihmissuhteet lähestyy ihmissuhteita kuitenkin täysin eri tavalla kuin useimmat muut ihmissuhteita käsittelevät kirjat. Itse asiassa kirjan keskeinen sanoma on havahtuminen, henkisen heräämisen prosessi. Ihmissuhteet toimivat täten kontekstina jossa havahtumista tarkastellaan. Havahtumisen prosessi tähtää heräämiseen siihen mikä on todellista.

Kirjan viitekehys pohjautuu Ihmeiden oppikurssiin. Aivan kuten Ihmeiden oppikurssissa, myös tämän kirjan keskeinen sanoma on mielen muuttaminen. Sen sijaan että fokus olisi ulkoisten muutosten tekemisessä, oleellista onkin mielen muuttaminen. Tällöin fokus on syyssä eikä seurauksissa. Ihmiset ovat tottuneet ajattelemaan olevansa erillisiä ja se kyseinen uskomus myös ohjaa ihmisten toimintaa saaden ihmissuhteissa aikaa toimimatonta käyttäytymistä. Kuitenkin oleellista on juuri tuon uskomuksen kyseenalaistaminen.

Kirjassa tuodaan esille käsitteet: oikea mieli ja väärä mieli. Oikea mieli liittyy siihen, että ymmärretään ykseyden olevan totta, ajattelutavan perustuen rakkauteen, totuuteen. Sen sijaan väärä mieli kuvittelee erillisyyden olevan totta, ajattelutavan ollessa tällöin lähtöisin egosta. Kirjassa tuodaan hyvin esille useita konkreettisia arkisia ihmissuhteisiin liittyviä tilanteita, joissa henkilö toimii väärän mielen ohjaamana ja milloin henkilö toimii oikean mielen ohjaamana. Nämä auttavat lukijaa tulemaan tietoiseksi omasta toiminnastaan sekä myös konkreettisia keinoja miten lähestyä uudella tavalla mitä moninaisempia ihmissuhteisiin liittyviä tilanteita.

Kirja auttaa lukijaansa lähestymään ihmissuhteita täysin uudella tavalla ja samalla oivaltamaan syvällisellä tavalla itseä. Ihmissuhteissa toiset henkilöt toimivat peilin lailla. Näkemällä toisessa jotakin oppii näkemään sen myös itsessä. Näin ollen nähdäkseen rakkauden itsessä, tulee se ensin nähdä muissa ihmisissä. Kirjassa on myös arjessa tehtäviä harjoituksia, joiden tekeminen edistää kirjan sanoman hyödyntämistä käytännössä. Kirjan kirjoitusasu on selkeä ja kirja on mukaansa tempaavaa luettavaa.
 

Ilkka Virolainen

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

 Miksi ihmissuhteemme ovat sellaisia kuin ovat? Miksi meidän on niin vaikea tulla toimeen keskenämme kaikista hyvistä pyrkimyksistämme huolimatta?

Me olemme kaikki omien ajatustemme ja käsitystemme vankeja ja heijastamme näitä mielikuviamme lakkaamatta toisiin ihmisiin tajuamatta, että emme koskaan näe toista sellaisena kuin hän todellisuudessa on, vaan ainoastaan omien menneiden kokemustemme värittämänä. Käymme jatkuvasti kauppaa keskenämme niin tunteillamme kuin ajatuksillamme ja pelaamme moninaisia pelejä toinen toisemme kansa.

Tämä kirja tutustuttaa sinut irtipäästämisen, luottamuksen ja yksipuolisen aseistariisunnan mielenrauhaa tuoviin saloihin ja auttaa sinua tarkastelemaan kaikkia ihmissuhteitasi täysin uusin silmin. On aika siirtyä lasten leikeistä henkiseen aikuisuuteen.

Kirja käyttää tukenaan Ihmeiden oppikurssin syvällisiä opetuksia ihmismielestä ihmisten välisen vuorovaikutuksen selventämiseksi. Kirjaa voi kuitenkin täysin hyvin lukea ilman Kurssiin perehtymistäkin.

 

 

Aloitussivulle