Ultran kirja-arviointi

 

 

 

Ihmisen kultainen kirja

Juha Korhonen

Walmari kustannus 2014
 

 

 

 Kirjan värikäs kansikuva viestii minulle iloa, valoa, rakkautta, henkisyyttä. Keltaista, valkoista, punertavaa ja vihreää… Takakannen teksti taasen kutsuu minuakin laajentamaan tietoisuuttani ja yhdistymään Pyyteettömän Rakkauden tajuntaan.
   Ihmisen Korkein Minä ja Jumalkipinä löytyvät sisältämme. Kuuntelemalla omaa sisäistä olentoamme opimme tuntemaan oman elämäntehtävämme ja todelliset lahjamme. Tämä totuus on tie kultaiseen aikaan ja valaistumiseen. Kirjan mukaan valaistuminen ja mestaroituminen on mahdollista meille jokaiselle.

Kirjan kirjoittaja Juha Korhonen sanoo, että kirja on kirjoitettu hänen hengestään ja hänen persoonansa kautta ilmennetty tekstiksi. Kirjassa on koottuna yhteen kaikki se henkinen ja hengellinen tietous, mitä hän on oppinut tämän elämänsä aikana. Tämä näkemys ei kuitenkaan ole sidottu mihinkään uskontoon. Kirja on totuus sellaisenaan vain kirjailijalle itselleen. Meille muille Juha Korhonen toivoo kirjan tuovan apua Maailmankaikkeuden muutoksen keskellä, etsiessämme omaa tietämme ja omaa totuuttamme.
   Maailmankaikkeus ON muutoksessa ja me ihmiset sen myötä. Moni meistä, minäkin, on jo saanut huomata, että vanhat lainalaisuudet, rakenteet ja toimintamallit ovat todellakin vaihtumassa toisenlaisiin, paremmin Valoa palveleviin. Kollektiivisen tietoisuuden tason muutos on saanut yhä useammat ihmiset kiinnostumaan henkisistä asioista.
  

Kirja on jaettu viiteen osaan. Ne ovat Pyyteetön Rakkaus ja 12-järjestelmä, Elämä Pyyteettömässä Rakkaudessa, Vaiheittainen kehitys, Mestarien työ ja Ihmiskunnan tulevaisuus sekä Henkinen työkirja.
   Kirjan ensimmäinen osa on laajin ja käsittelee peruskäsityksiä ja asioita hengen maailmasta. Niihin kuuluu uusi 12-järjestelmä. Aiemmin Jumalan voima muodostui seitsemästä säteestä ja voimasta, nyt niitä on 12. Toinen tärkeä asia on kollektiivinen tajunta, johon kaikkien ajattelevien olentojen ajatukset, sanat ja tunteet tallentuvat.
   Kirjan toinen osa kuvaa asioita, joihin meidän olisi hyvä kiinnittää huomiota henkisellä polullamme. Lisäksi tässä osassa tutustutaan niihin perusenergioihin, joiden ympärillä maailma pyörii. Kirjan kolmas osa puolestaan käsittelee tietä valaistumiseen, vihkimyksiin ja mestaroitumiseen sekä mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen. Neljäs osa on kuvausta työskentelystä enkelien ja valo-olentojen kanssa. Kirjan viides osa taasen auttaa lukijaa valaistumisen ja vihkimysten saavuttamisessa.
   Minulle itselleni kirjan mielenkiintoisinta antia on Kaikkiallisen Kristuksen valosta kumpuavat 12 luomisvoimaa eli 12 sädettä, niiden arkhai-enkelit, arkkienkelit ja mestarit. Arkhai-enkelit ovat entisiä arkkienkeleitä, jotka ovat kehittyneet eteenpäin ja ovat kaksoisliekkinsä kanssa sulautuneet yhdeksi tietoisuudeksi. Sana arkhai tarkoittaa yhdeksi tulemista. Nämä uudet säteet, niiden mestarit sekä heidän tehtävänsä astuivat voimaan 1.1.2014.
   Kirjan mukaan ihmiskuntamme joukosta on noussut tähän uuteen 12-säteen järjestelmään tuoreita mestareita. Heitä ovat mm. Miriam (tunnettu H.P. Blavatskyna), Lorenz (Rudolf Steiner), Mestari Vosloo (muistetaan Danny Kayena) sekä Elias (Pekka Ervast)!
   Kuulostaa huikealta – muttei mahdottomalta, ovathan nämä uudet Maailmankaikkeuden energiat monessakin mielessä uskomattoman hienoja ja avaavat meille monia uusia mahdollisuuksia!

On pari henkiseen kirjallisuuteen ja sen suurten opettajien opetuksiin liittyvää asiaa, jotka ovat aiemminkin mietityttäneet minua ja mietityttävät myös tämän kirjan myötä. Näkemyksissä tuntuu olevan jonkin verran eroavaisuuksia.
   Voiko ihmisestä todellakin tulla enkeli? Onko eläimillä sielu? Tuleeko kivikunnasta kasvikunta, kasvikunnasta eläinkunta, eläinkunnasta seuraava ihmiskunta, ihmiskunnasta seuraava enkelikunta? Tämän kirjan opin mukaan puolet nykyisestä ihmiskunnasta on kulkenut kehityksensä kivikunnasta vähitellen ihmiskunnaksi. Toinen puoli ihmiskuntaa on alkujaan joko omasta galaksistamme tai muilta galakseilta.
   Lopuksi haluan vielä sanoa pari asiaa kirjan teknisestä toteuttamisesta. - Kirjan sisältörakenne etenee soljuvasti ja tekstin kirjasinkoko on selkeä. Kirjan alkupuolella on myös kauniita kuvia enkeleistä ja mestareista. Vaikka tekstin sisältö on äidinkielellisesti täysin ymmärrettävää ja muutoinkin hyvää tekstiä, niin minua kuitenkin hiukan häiritsi, että kirjan lopullisia lauserakenteita muokattaessa on joukkoon jäänyt jonkin verran ylimääräisiä sanoja ja sanojen vääriä sijamuotoja.
   Kokonaisuudessaan tämä kirja sisältää paljon hyvää tietoa, on mielekäs lukea ja auttaa varmasti osaltaan tuomaan valoa tähän muuttuvaan maailmaan!

Kirsi Lohtaja


Kustantajan esittely:

Kirja opastaa matkalla kohti Korkeinta minääsi ja Jumalkipinääsi.
Kirja sinulle, joka tahdot laajentaa tietoisuuttasi ja yhdistyä Pyyteettömän Rakkauden tajuntaan.

Tämä kirja on kirjoitettu sinulle, joka tahdot laajentaa tietoisuuttasi ja yhdistyä Pyyteettömän Rakkauden tajuntaan. Kirja opastaa sinut kohti Korkeinta minääsi ja Jumalkipinääsi. Samalla se auttaa sinua kuuntelemaan sisäistä olentoasi, joka kertoo sinulle muun muassa elämäntehtäväsi sekä todelliset lahjasi, joita kannat tätä elämääsi varten. Joulukuussa 2012 tapahtunut kollektiivisen tietoisuuden tason muutos mahdollisti aiemman seitsemän säteen tietoisuuden muuntumisen kahteentoista säteeseen. Tämä on ollut suurin henkinen edistysaskel ihmiskunnan tähänastisessa evoluutiossa. Yhteiskunnallisella tasolla muutos ilmeni tiedon lisääntymisenä, muun muassa aiemmin piilossa olleiden asioiden tullessa päivänvaloon. Yksilötasolla muutos johti siihen, että yhä useampi kiinnostui henkisistä asioista. Samanaikaisesti suuri määrä ihmisiä valaistui, sillä heidän kehitystahtinsa kiihtyi eksponentiaalisesti. Muutos on kuitenkin ollut äärimmäisen haastava, sillä vanhat lainalaisuudet ja toimintamallit eivät enää päde. Kunkin meistä on löydettävä itsestään totuus, joka johdattaa meidät kultaiseen aikaan. Onneksi uudessa tietoisuudessa elämistä helpottavaa informaatiota välitetään jo keskuuteemme. Kädessäsi on henkinen työkirja, jonka avulla voit tavoitella omaa valaistumistasi sekä mestaroitumistasi. Saat pakillisen toimivia työkaluja, joilla selviät elämäsi varrella kohtaamistasi arjen sekä henkisyyden haasteista.

 

Aloitussivulle