Ultran kirja-arviointi

 

 

Eroon oireista
Opi vapauttamaan parantava voimasi
Maria Nordin

328 s.
Kustantaja Viisas Elämä, 2020
 

 


Hyvinvointivalmentaja Maria Nordinin kokemukset oman voiman ja mielen käyttämisestä omien vaivojen ja sairauksiensa parantamiseen herättivät hänet tutkimaan sairauksien syntyprosesseja sekä parantumisprosesseja syvällisemmin ja kokoamaan oivalluksensa systemaattiseksi menetelmäksi, jonka harjoituksia seuraamalla ihminen voi alkaa hoitamaan itse itseään. Vain jokainen meistä itse voi tuntea oman itsensä kaikkein laajimmin kehon, mielen, hengen, psyyken, taustansa, tunteidensa ja ajattelutapojensa kokonaisuutena.

Nordin perustaa näkemyksensä pitkälti ns. neuroplastisuuden periaatteelle eli aivojen ja hermorakenteen muovautuvuudelle. Lyhyesti sanoen: opimme sairastamaan, voimme oppia myös parantumaan. Aluksi Nordin kokeili ajatusharjoitteita ja mielikuvaharjoituksia omiin yliherkkyyksiinsä ja ylireagointeihinsa, ja hämmästyi tuloksia. "Paranet muuttamalla uskomuksiasi" toimii ohjenuorana monessa tilanteessa. Kirjassa Nordin opettaa askel askeleelta laatimansa menetelmän. Minuuden kokemus on yhteydessä hyvinvointiimme, ja siihenkin voimme vaikuttaa. Kirjoittaja puhuu paljon myös sisäisestä suojelijasta eli kehon eri puolustusjärjestelmien kokonaisuudesta, johon myös on mahdollista vaikuttaa mielen kautta – suuntaan tai toiseen.

Onhan tunnettua kuinka urautuneet ajatukset tai menneisyyden traumat voivat vaikuttaa voimakkaasti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteemme. Tuossa tilanteessa määrätyt hermoyhteydet vahvistuvat ja loukku on valmis. Sitkeiden harjoitusten avulla voidaan luoda uudet ajatusradat. Nordinin uusia uria avaavat ajatukset eivät ole pelkästään omakohtaista kokemusta ja tuntemuksia vaan hän esittää myös eri asiantuntijoiden tutkimustuloksia ja alan kirjallisuutta menetelmänsä tueksi. Jos jotain tästä kirjasta pitäisi kritisoida, niin se olisi ehkä hienoinen sekavuuden tuntu ja omatekoisuuden vaikutelma.

Ehkä useammat sairautemme kuin yleensä luullaankaan ovat ns. psykosomaattista alkuperää, joidenkin mielestä kaikki. Tässä ollaan lähellä myös kvanttifysiikan vaikutusmekanismeja, jotka ovat yhteydessä mielen toimintaan sekä ympäristöön "säteilemäämme" vaikutukseen. Kirjassa on paljon todella monipuolista, hyvää tekevää psyykkistä tsemppausta. Jokaiseen lukuun liittyvät harjoitukset ovat mielenkiintoisia ja omaperäisiä. Erittäin hieno osio on kehon mikrobimaailmaan ja ravintoon keskittyvä luku. Nordin yhdistää luontevalla tavalla henkisen, psyykkisen ja fyysisen ja tekee hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä hiukan erilaisen kombinaation, kuin mihin olemme yleensä tottuneet. Erään luvun motoksi valittu Einsteinin lause "Jos toimit aina samoin, saat aina saman lopputuloksen" toimikoon herätteenä tämän kirjan lukemiseen.

Liian monet pilaavat terveytensä ja hyvinvointinsa omaa välinpitämättömyyttään, siihen hiipii sitten piilomasennus ja voimattomuus. Nordinin tarjoama tie ei ole aivan vaivaton, mutta lääkkeetön, sivuvaikutukseton ja luonnollinen se on. Se vaatii sisua ja voimaa, mutta uskon että Maria Nordinin kannustavilla ohjeilla niitä löytyy.

Heikki Juutilainen

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Eroon oireista avaa syvällisesti arkkitehti Maria Nordinin tietoisuustaitomenetelmän taustoja ja opettaa tämän menetelmän askel askeleelta lukijalle.
Tarina avautuu Nordinin oman parantumisen kautta ja vie lukijan matkalle selvittämään tietoisuuden ja terveyden yhteyden mysteeriä. Maria Nordin tarjoaa kirjassaan rohkean ja uudenlaisen näkemyksen sairauksien synnyn, kehon ja mielen mekanismien ja ihmisen tietoisuuden yhteyksiin.
Nordinin Eroon oireista -verkkokurssi on ollut avuksi jo tuhansille ihmisille erilaisten sairauksien ja terveyshaasteiden hoidon tukena. Kyseessä on keho-mieltä tasapainottava mielen tason harjoitusmenetelmä. Verkkokurssin kautta menetelmää harjoittaa yli 5000 ihmistä 25 maasta.
Maria Nordin on koulutukseltaan arkkitehti. Hän on urallaan perehtynyt rakennusten terveysvaikutuksiin. Nordin työskenteli 8 vuotta sisäilma-asiantuntijana, jolloin hän paneutui ympäristöyliherkkyyden mekanismiin. Nordin on kirjoittanut lähes 10 vuotta suosittua blogia, jossa hän on rikkonut tabuja ja pohtinut ihmisyyden kysymyksiä. Parannuttuaan monista sairauksista ja ympäristöyliherkkyydestä hän kehitti menetelmän, jota hän nyt opettaa verkkokursseillaan ja kirjassaan.

 

Aloitussivulle