Ultran aihe-hakemisto:  TEOSOFIA

Teosofiaan ja teosofiseen liikkeeseen liittyviä artikkeleita
Ultrassa vuosina 1982–2005

 

1. Artikkelit

 • Terveyden ihanne (Mikko Nenonen). Ultra 10/1982 s. 7–10.

 • Salainen oppi – teoksen ja sen tekijän esittely (M. Viljanen). Ultra 12/1982 s. 16–18.

 • Poimintoja mysteriokoulukuvauksista (Annikki Kumpulainen). Ultra 1/1983 s. 6–9.

 • Salainen oppi II osa – salaisen opin käsityksiä (M. Viljanen). Ultra 1/1983 s. 20–21.

 • Poimintoja mysteriokoulukuvauksista (Annikki Kumpulainen). Ultra 2/1983 s. 14–15.

 • Astraalitaso I osa (Anja Remitz). Ultra 4/1983 s. 8–10.

 • Astraalitaso II osa (Anja Remitz). Ultra 5/1983 s. 14–17.

 • Kalevalan magia (Annikki Kumpulainen). Ultra 6/1983 s. 18–20.

 • Krishnamurtin tie, totuus ja elämä I osa (Teuvo E. Laitinen). Ultra 11/1984 s. 20–21, 28–29.

 • Kalevalan tulkintaa (Jaakko Kesävuori). Ultra 1/1985 s. 16–17.

 • ”Minä, joka tunnen hänet, en salli vaieten tapahtua” (Prokopios). Ultra 1/1985 s. 28–30, 33.

 • Tiesitkö tämän J. Krishnamurtista (Marjatta Viljanen). Ultra 3/1985 s. 20–23.

 • Kalevalan teosofisia tulkitsijoita (Raimo A. Nikula). Ultra 4/1985 s. 4–9.

 • Vaeltava tietäjä (Taisto Juntunen). Ultra 4/1985 s. 20–25.

 • Sampuen muruja, kirjokannen kappaleita (Kyösti Niiranen). Ultra 6/1985 s. 20–23.

 • Hyvän ja pahan ongelma (M. V.). Ultra 6/1985 s. 24–25.

 • Historiikillinen 30-vuotiasta Kreivilää (Niilo Taurivuo). Ultra 11/1985 s. 4–7.

 • J. Krishnamurti 1895–1986 (Markku Aho). Ultra 4/1986 s. 21.

 • Kristosofian perusasioita (Jaakko Kesävuori). Ultra 5/1987 s. 10–13.

 • Mirjam Aho – rajatiedon monitoiminainen (Timo Laurila). Ultra 6/1987 s. 22–23.

 • Eino Leinon Helkavirsien teosofinen aatemaailma (Erik Gullman). Ultra 1/1988 s. 4–6.

 • Eino Leino tyttärensä Eyan silmin (Esko Mustonen). Ultra 1/1988 s. 5.

 • 1800-luvun viimeinen neljännes (Raimo A. Nikula). Ultra 4/1988 s. 11–13.

 • Teosofisen Seuran historiikki TS:n 80-vuotisjuhlassa Ritarihuoneella 24.5.1987 I osa (Kirsti Elo). Ultra 4/1988 s. 14–17.

 • Teosofisen Seuran historiikki II osa (Kirsti Elo). Ultra 5/1988 s. 28–30.

 • Teosofisen Seuran historiikki III osa (Kirsti Elo). Ultra 6/1988 s. 20–21.

 • Krishnamurti-keskus (Kaija Peiponen). Ultra 2/1989 s. 4–7.

 • Kuolema (Jaakko Kesävuori). Ultra 9/1989 s. 23–25, 28–29.

 • U.G. Krishnamurti (Kirsti Taavitsainen). Ultra 11/1990 s. 28–29.

 • 90-luvun tavoite: Ruusu–Ristille oma opisto (Tapani Kuningas). Ultra 2/1991 s. 6–9.

 • Pekka Ervastin elämäntyön tutkimisesta (Erik Gullman). Ultra 4/1991 s. 12–17, 28–29.

 • Arviointeja H.P. Blavatskyn ajattelusta ja elämäntyöstä (Markku Aho). Ultra 7–8/1991 s. 28, 39–41.

 • Teosofian perusteita H.P.B:n mukaan (Erik Gullman). Ultra 11/1991 s. 21–22, 24, 33.

 • Väinölän elämä on elävää Vuorisaarnaa (Moona Haapoja). Ultra 9/1992 s. 20–22.

 • Kadotettu jumalallinen tieto (Marrku Aho). Ultra 3/1994 s. 12–13.

 • Teosofiaa, spiritismiä, homeopatiaa … Minna Canth harjoitti okkultismia (Reijo O. Holopainen). Ultra 7–8/1994 s. 4–7.

 • Kreivilä paranee vanhetessaan (Liisa Joensuu). Ultra 3/1995 s. 26, 28.

 • Katsaus Teosofisen kirjallisuuden historiaan (Reijo O. Holopainen). Ultra 4/1995 s. 4–7.

 • Hyvät ystävykset Pekka Ervast ja Eino Leino (Esko Mustonen). Ultra 4/1995 s. 32–33.

 • Teosofia, aikain viisaus tai jumalainen viisaus (Mirjam Aho). Ultra 4/1996 s. 37.

 • ”Suurmies pienessä maassa” (Pekka Ervast) (Timo K. Toikka). Ultra 5/1997 s. 4–5.

 • Adyar – yksi maapallon henkisistä keskuksista (Kirsti Elo). Ultra 11/1997 s. 6–9.

 • Eino Leinon henkinen testamentti (Esko Mustonen). Ultra 12/1998 s. 18–19.

 • Liettuan teosofeja etsimässä (Olavi Päivinen). Ultra 7 – 8/2001 s. 13–16.

 • Krishnamurtin sisäinen elämä tarkastelussa (Pirjo Aalto). Ultra 11/2003 s. 28–29.

 • Nikolai Roerich – taiteilija ja mystikko (Kirsti Elo). Ultra 5–6/2004 s. 6–11.

2. Henkilökuvat ja -haastattelut

 • Gunnar Aspelund – monipuolinen teosofi. Ultra 11/1982 s. 10–11.

 • Keskusteluja Käpykolossa (Erik Gullman). Ultra 12/1983 s. 6–10.

 • Teosofi Nancy Pizzo (Ilkka Serra). Ultra 1/1987 s. 39.

 • Niilo Taurivuon elämänkoulun 80 vuotta (Tapani Kuningas). Ultra 5/1989 s. 6–7.

 • Radha Burnier – Teosofisen Seuran presidentti. Ultra 11/1997 s. 4–6.

 • ”Teosofiassa on totuus” – Kirsti Elon tie Pieliseltä Pihlajamäkeen (Tapani Kuningas). Ultra 5–6/2005 s. 22–25.

3. In memoriam

 • Gunnar Aspelund s. 28.10.1902 k. 14.2.1988 (Marjatta Viljanen). Ultra 4/1988 s. 13.

 • Niilo Taurivuo s. 1909 k. 1991 (Kirsti Elo). Ultra 9/1991 s. 35.

4. Yhteisö-/järjestöesittelyt

 • Elonpyörä ry. Ultra 1/1984 s. 7.

 • Ihmisyyden Tunnustajat. Ultra 1/1984 s. 9.

 • Kristosofia. Ultra 1/1984 s. 12–13.

 • Ruusu–Risti ry. Ultra 2/1984 s. 8.

 • Teosofinen Seura ry. Ultra 3/1984 s. 12–13.

 • Helsinki myös rajatiedon pääkaupunki: Kristosofia s. 13, Toimintaa teosofian merkeissä Helsingissä s. 16, Ruusu–Risti s. 17 (Tapani Koivula). Ultra 1/1998.

 • Tampere aktiivinen rajatietokaupunki: Teosofinen Seura ry s. 10, Tampereen Ruusu–Risti -ryhmä s. 12, Tampereen kristosofiryhmä s. 12 (Marko Kananen). Ultra 3/1998.

 • Turun rajatiedon yhteisöjä ja yhdistyksiä: Teosofinen Seura ry s. 11, Turun kristosofiryhmä s. 11 (Marko Kananen). Ultra 5–6/1998.

 • Rajatietoa Pohjolan Valkeassa Kaupungissa: Oululaiset ruusuristiläiset s. 10, Oulun kristosofit s. 10, Teosofisen Seuran Oulun Looshi ry s. 11 (Marko Kananen). Ultra 7–8/1998.

 • Rajatiedon yhdistyksiä ja yhteisöjä Lahdessa: Kristosofia (Jaakko Kesävuori) s. 10, Lahden Minerva (Pirkko Carpelan) s. 11, Ruusu–Ristin Lahden ryhmä s. 11. Ultra 9/1998.

 • Kuopio – rajatiedon perinteitä ja vireää toimintaa: Kuopion ruusuristiläiset s. 11, Kuopion teosofis–kristosofinen ryhmä s. 11 (Marko Kananen). Ultra 10/1998

 • Rajatiedon Jyväskylä: teosofinen opintotoiminta alkoi Jyväskylässä 90 vuotta sitten (Ulla Jylhä). Ultra 11/1998 s. 6–7.

 • Teosofialla pitkät perinteet (Pori) (Arja Tuomikoski) s. 8–9, Kristosofista toimintaa Porissa s. 9. Ultra 12/1998.

 • Kansainvälinen Lappeenranta – rajatietoa rajalla: Teosofisen Seuran Tutkija-looshi, Lappeenranta s. 11. Ultra 1/1999.

 • Vastakohtien Vaasa – Vasa: Teosofinen Seura – Sateenkaari loosi s. 10. Ultra 2/1999.

 • Hämeenlinna – rajatiedon linnake: Teosofinen Seura Hämeenlinnan Looshi ry s. 7 (Oiva Ahola). Ultra 5–6/1999.

5. Kirjaesittelyt

 • Annikki Kumpulainen: Päivän poika – kristosofisia esitelmiä (JK). Ultra 6/1982 s. 20.

 • Richar Wilhelm: Kultakukan salaisuus. Kustantaja Ruusu–Risti 1980 (Jouko Räihä). Ultra 10/1982 s. 29.

 • Jiddu Krishnamurti: Elämän kokonaisuus. Kustantaja WSOY 1982 (Markku Sihvonen). Ultra 6/1983 s. 14.

 • C.W. Leadbeater: Ihminen näkyväisenä ja näkymättömänä. Kustantaja Teosofinen Seura 1983 (Markku Aho). Ultra 6/1983 s. 14.

 • ”Näkijä, tutkija, profeetta” Helena Petrovna Blavatsky: Hunnuton Isis I osa, Tiede. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura ry 1984 (Tuuli Reijonen). Ultra 11/1984 s. 15–16, 29.

 • Annikki Kumpulainen: Kalevalan Iso Tammi. Kustantaja Kristosofinen Kirjallisuusseura ry (Raija Kiiski). Ultra 5/1985 s. 21.

 • Annikki Kumpulainen: Ilmarilassa nelijaksoinen vuorokeskustelu. Kustantaja Kristosofinen Kirjallisuussura ry (Raija Kiiski). Ultra 3/1986 s. 32–33.

 • Pekka Ervast: Mitä on kuolema? Kustantaja Kristosofinen Kirjallisuusseura ry (Kyösti Niiranen). Ultra 5/1987 s. 23.

 • ”Tietäjän magiaa” Pekka Ervast: Mitä on magia? (Erik Gullman). Ultra 10/1987 s. 15.

 • Pekka Ervast: Jeesuksen salakoulu. Kustantaja Kristosofinen Kirjallisuusseura ry (Raija Kiiski). Ultra 11/1988 s. 17.

 • Pekka Ervast: Kristuksen tutkimaton rikkaus. Kustantajat Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura ry ja Kristofinen Kirjallisuusseura ry 1987 (Raija Kiiski). Ultra 1/1989, s. 24.

 • C.W. Leadbeater: Astraalitaso. Kustantaja Biokustannus oy 1988 (Matti Kolehmainen). Ultra 2/1989 s. 14 sekä (Markku Aho). Ultra 2/1991 s. 25–26.

 • C.W. Leadbeater: Luonnonhenget. Kustantaja Biokustannus oy 1984 (Matti Kolehmainen). Ultra 2/1989 s. 14–15.

 • Mikko Nenonen: Viljami Kemppaisen tarina. Kustantaja Ihmisyyden Tunnustajat 1989 (Erik Gullman). Ultra 4/1989 s. 17.

 • Clara M. Codd: Ohjeita henkisen tien kulkijalle. Kustantaja Elonpyörä ry 1977 (Matti Kolehmainen). Ultra 4/1989 s. 19–20.

 • Jouni Marjanen: Väinämöisen veneretki. Kustantaja Ihmisyyden Tunnustajat 1988 (Erik Gullman). Ultra 4/1989 s. 20.

 • Aimo Palomäki: Ihmisen energiavirrat. Kustantaja Elonpyörä ry (Matti Kolehmainen). Ultra 10/1989 s. 29.

 • C.W. Leadbeater: The monad and other essays upon the higher consciousness. Kustantaja The Theosophical Publishing House, Adyar, 1. painos 1920 (Markku Aho). Ultra 1/1990 s. 15–16.

 • Edouard Schuré: Egyptin mysteeriot. Kustantaja Biokustannus oy (Matti Kolehmainen). Ultra 5/1990 s. 19.

 • Bulwer–Lytton: Zanoni. Kustantajat Blavatsky–Looshi ry, Ruusu–Ristin kirjallisuusseura ry ja Teosofis–kristosofinen kirjakauppa ja kustannusliike Aatma 1990 (Erik Gullman). Ultra 6/1990 s. 15.

 • C.W. Leadbeater: Tšakrat. Kustantaja Teosofinen Seura ry 1985 (Markku Aho). Ultra 10/1990 s. 21.

 • W.E. Butler: Tunne aurasi. Kustantaja Biokustannus oy 1990 (Markku Aho). Ultra 11/1990 s. 17, 29.

 • Dhammapada, Buddhalainen mietelausekokoelma. Kustantajat Teosofis–kristosofinen kirjakauppa ja kustannusliike Aatma, Biokustannus oy, Blavatsky–looshi ry ja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura ry. Näköispainos alkuperäisteoksesta 1925 (Markku Aho). Ultra 2/1991 s. 24–25.

 • Pekka Ervast: Jeesuksen salakoulu. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura (Markku Aho). Ultra 9/1991 s. 22–23.

 • G.S. Arundale: Kundalini – an occult experience. Kustantaja The Theosophical Publishing House (Markku Aho). Ultra 9/1991 s. 24–25, 30.

 • Pekka Ervast: Jälleensyntymisen mysteereitä. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura ry 1990 (Matti Kolehmainen). Ultra 3/1992 s. 16.

 • C.W. Leadbeater: Kuoleman toisella puolella. Kustantaja Teosofinen Seura ry 1989. Ultra 3/1992 s. 20–21.

 • Erik Gullman: Teosofia ja Suomen uusromantiikka (Raimo A. Nikula). Ultra 10/1992 s. 35–36.

 • H.P. Blavatsky: Hunnuton Isis. Kustantaja Ruusu–Ristin kirjallisuusseura 1984–1986 (Markku Aho). Ultra 12/1992 s. 22, 24.

 • ”Teosofinen klassikko” C.W. Leadbeater: Mestarit ja Polku. Kustantaja Teosofinen Seura ry 1992 (Markku Aho). Ultra 5/1993 s. 24–25, 35.

 • ”Vanhaa viisautta” Mabel Collins: Kun aurinko kiertää pohjoiseen (Matti Kolehmainen). Ultra 6/1993 s. 20–22.

 • Mabel Collins: Valkoisen Lootuskukan tarina. Kustantaja Biokustannus oy 1992 (Markku Aho). Ultra 9/1993 s. 32 ja Ultra 5/1994 s. 22–23.

 • Pekka Ervast: Tolstoi – aikamme omatunto. Esitelmiä vuosilta 1910 ja 1928. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura 1993 (Matti Kolehmainen). Ultra 11/1993 s. 26.

 • A.P. Sinnett: Kuolemantakaisesta maailmasta. Kustantaja Biokustannus oy (Markku Aho). Ultra 3/1994 s. 22.

 • C.W. Leadbeater: Unet. Kustantaja Biokustannus oy (Matti Kolehmainen). Ultra 5/1994 s. 23.

 • Damodar – Mestarin oppilas. Kustantaja Teosofinen Seura ry (Markku Aho). Ultra 9/1994 s. 16.

 • John Sonck: Katsaus ihmiskunnan kehityshistoriaan Atlantis – Lemuria. Kustantaja Biokustannus oy ja Blavatsky–looshi ry. 1. painos 1938 (Markku Aho). Ultra 10/1994 s. 20–21.

 • C.W. Leadbeater: Selvänäkö. Kustantaja Biokustannus oy (Markku Aho). Ultra 2/1995 s. 25–26.

 • Pekka Ervast: Elämää kuoleman jälkeen. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura ry 1994 (Markku Aho). Ultra 4/1995 s. 41–42.

 • H.P. Blavatsky: Teosofinen sanakirja. Kustantaja Biokustannus oy 1994 (Markku Aho). Ultra 1/1996 s. 50.

 • Pekka Ervast: Uudestisyntyvä Suomi. Näköispainos vuodelta 1913. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuuseura ry (Markku Aho). Ultra 2/1996 s. 18.

 • Pekka Ervast: Totuuden ruumis. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuuseura ry (Markku Aho). Ultra 3/1996 s. 35.

 • Pekka Ervast: Viidennen kulttuurin tehtävä. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuuseura ry 1995 (Markku Aho). Ultra 4/1996 s. 31–32.

 • Geoffrey Hodson: Luonnonhenget työssä ja touhussa. Kustantaja Teosofinen Seura ry 1994 (Markku Aho). Ultra 12/1996 s. 32.

 • Annie Besant: Korkeahenkisen elämän lait. Kustantaja Teosofinen Seura ry (Markku Aho). Ultra 3/1997 s. 30.

 • Luettelo Pekka Ervastin kirjoista. Laatinut Olli-Pekka Okko. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura ry 1997(Markku Aho). Ultra 11/1997 s. 29.

 • Yrjö Kallinen: Puheenvuoroja Teosofisessa Seurassa vuosina 1941–1954. Kustantaja Teosofinen Seura ry 1997 (Markku Aho). Ultra 2/1998 s. 28.

 • Mestarien kirjeet A.P. Sinnetille Mahatma M:ltä ja K.H:lta. Kustantaja Lahden Minerva ry 1997 (Mirjam Aho). Ultra 3/1998 s. 35.

 • Esko Mustonen: Eino Leinon henkinen testamentti. Kustantaja Ruusu–Ristin Kirjallisuusseura ry (Timo K. Toikka). Ultra 5–6/2000 s. 46.

 • H.S. Olcott: Buddhalaisuuden kultaiset ohjeet. Kustantajat Biokustannus oy ja Blavatsky–Looshi ry 2001 (Markku Jaatinen). Ultra 7–8/2002 s. 45.

6. Pääkirjoitukset

 • Kalevalasta (Tapani Kuningas). Ultra 3/1985 s. 3.

 • Suomalainen merkkivuosi (Tapani Kuningas). Ultra 1/1988 s. 3.

 • Syksyn merkkitapahtumia (Tapani Kuningas). Ultra 11/1997 s. 3. 

7. Ultra-uutiset

 • Ruusu–Ristille uusi johtaja (Ruusu–Risti 4–5/1982). Ultra 7–8/1982.

 • Raja-alueen kirjakauppa Ouluun. Ultra 5/1983 s. 2.

 • Ihmisyyden Tunnustajat Käpykolosta Vilppulaan. Ultra 1/1985 s. 2.

 • Ruusu–Ristille uusi johtaja (Dan Sundell). Ultra 3/1985 s. 2.

 • Kreivilä ja Heponiemi. Ultra 11/1985 s. 2.

 • Teosofisen Seuran 80-vuotisjuhla. Ultra 7–8/1986 s. 51.

 • Teosofisen Seuran kirjasto avattu jälleen (M. A.). Ultra 12/1987 s. 21.

 • Väinölä – Ihmisyyden tunnustajien yhteisö. Ultra 7–8/1989 s. 2.

 • Ruusu–Risti 70 vuotta. Ultra 1/1991 s. 2.

 • Kreivilä vietti 40-vuotisjuhlaa. Ultra 11/1995 s. 15.

 • Suomen Teosofinen Seura 90 vuotta. Ultra 11/1997 s. 2.

 • Raahen Aurinkolooshi. Ultra 7–8/1999 s. 44.

 • Seminaarit tienhaarassa (Tiko K. Toikka). Ultra 5–6/2001 s. 44.

 • Uusi Tietäjä. Ultra 12/2003 s. 29.

 • Pekka Ervast Instituutti. Ultra 9/2004 s. 5.

8. Lukijan puheenvuoro

 • Salaisen opin maailmojensyntykäsityksestä (J. Jylhä). Ultra 5/1983 s. 18.

 • Ihanteena aseeton ihminen (Erik Gullman). Ultra 7–8/1985 s. 18.

 • Kuinka nainen voi palvella rauhanaatetta (Pirjo Pösö). Ultra 5/1986 s. 19–20.

 • Täydellisistä avataaroista (Markku Aho). Ultra 4/1994 s. 43.

 • Muutama kommentti Reijo O. Holopaisen kirjoitukseen ”Katsaus teosofisen kirjallisuuden historiaan” (Kirsti Elo). Ultra 6/1995 s. 21–22.

 • Markku Aholle C.W. Leadbeaterista (Esko Jalkanen). Ultra 9/1997 s. 21.

 • Esko Jalkaselle C.W. Leadbeaterista (Markku Aho). Ultra 12/1997 s. 35.

 • Tietäjän testamentti – kirje tutkijatoverille (EG). Ultra 5–6/2000 s. 41.

 • Mitä yhteyttä on runoilija Leinon ”Henkisellä testamentilla” ja Pekka Ervastilla sekä Ruusu–Ristin ”valistustyöllä Teosofista Seuraa kohtaan”? (Mirjam Aho). Ultra 7–8/2000 s. 40–41.

 • Miksi Pekka Ervast erosi Teosofisesta Seurasta? (Erik Gullman). Ultra 7–8/2000 s. 41–42.

 • Totuus Pekka Ervastista kestää tarkastelu (Timo K. Toikka). Ultra 9/2000 s. 33.

   


Käy katsomassa Vanhat lehdet -sivulta, mitä numeroita on saatavissa,
ja tee tilauksesi osoitteella tilaukset@ultra-lehti.com


Alkuun